Rewizor GT


system finansowo-księgowy

z obsługą środków trwałychRewizor GT firmy InsERT to system finansowo-księgowy przeznaczony do prowadzenia, przez samodzielnych księgowych oraz biura rachunkowe, pełnej ewidencji księgowej zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe: od zarządzania planami kont i rozrachunkami poprzez dekretację i księgowanie do obsługi środków trwałych. Rewizor GT to program prosty w obsłudze i bliski codziennej pracy księgowego. W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT.

Podstawowe cechy Rewizora GT:

 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);
 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT , archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu
 • motor bazy danych Microsoft SQL Server 2005 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy
 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku: licencja umożliwia prace z jednym podmiotem (wyjatek stanowią biura rachunkowe)
 • pełna integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT oraz z systemem kadrowo-płacowym Gratyfikant GT